Përgjigjur Call forwading

qysh me aktivizu call forwading ( me e ri-direktu thirjen ne nje numer tjeter telefonit)

Online Support [20]

IPKO Staf

I nderuari z. Florin,
Ju faleminderit qe keni kontaktuar njesine e Kujdesit për Klientë në IPKO.
Transferimi/Ridrejtimi i thirrjes së pakushtëzuar

Aktivizimi: **21*[numri i telefonit]# Shtyp
Deaktivizimi: ##21# Shtyp
Kontrollimi i gjendjes së Thirrjes së Transferuar: *#21# Shtyp
Transferimi/Ridrejtimi i thirrjes së kushtëzuar

Transfero kur linja është e zënë

Aktivizimi: **67*[numri i telefonit]# Shtyp
Deaktivizimi: ##67# Shtyp
Kontrollimi i gjendjes së Thirrjes së Transferuar: *#67# Shtyp
Transfero kur nuk ka përgjigje

Aktivizimi: **61*[numri i telefonit]# Shtyp
Deaktivizimi: ##61# Shtyp
Kontrollimi i gjendjes së Thirrjes së Transferuar: *#61# Shtyp
Transfero kur linja nuk mund të kapet, nuk ka sinjal

Aktivizimi: **62*[numri i telefonit]# Shtyp
Deaktivizimi: ##62# Shtyp
Kontrollimi i gjendjes së Thirrjes së Transferuar: *#62# Shtyp
Faleminderit per mirekuptimin tuaj!
Me respekt,
IPKO

08 Qershor 18 - 08:23
+2

Kam harruar fjalëkalimin

Kyçja

Regjistrohu