Përgjigjur Oferta

Pakot light dhe ultra vlejne per kliente te rinj apo ekzistues?
Kontrata eshte 1 apo 2 vjeqare

Online Support [20507]

IPKO Staf

I nderuar z. Alban,
Ju faleminderit qe keni kontaktuar te kujdesi per kliente.
Keto produkte mund t’i marrin te gjithe klientet e rinje dhe ekzistues.
Ju nenshkruani kontraten kontraktuale per 12 muaj, nese nderpritet kontrata para
afatit kontraktual i aplikohet penalty fee per muajt e mbetur.
Faleminderit per mirekuptim,
IPKO

09 Gusht 19 - 16:06
0

Kam harruar fjalëkalimin

Kyçja

Regjistrohu